Nederlands | English

Label : Lieven Martens Moana

K082


Jun 10, 2013
LP
18.5 EUR (Shipping Belgium)
21 EUR (Shipping Europe)
19 EUR (Shipping USA)
23 EUR (Shipping worldwide)
Music From The Guardhouse

Lieven Martens Moana’s eerste album onder zijn doopnaam markeert een belangrijke accentverschuiving in zijn oeuvre. Hoewel het nog steeds aanleunt bij het universum dat hij creëerde als Dolphins Into The Future, laat ‘Music From The Guardhouse’ de Kunstenaar horen die volwassen zijn mentale eiland bereikt. Hier begint een nieuwe expeditie, een muzikaal onderzoeksprogramma binnen wat men het ‘composer genre’ placht te noemen.


Langs de lijnen van de literatuur en de landschapschilderkunst ontwikkelde Martens een taal die zowel binnen een persoonlijk-spirituele documentaire als binnen een hedendaags klassiek discours te plaatsen is. De citaten van Percy Bysshe Shelley in de openingspassage ‘Aria, The Cloud’ zetten de toon voor een intieme, maar evengoed extraverte, modernistische ode aan de neoromantiek. Het album is opgevat als een auditief scenario voor magnetische taperecorder met hoofdrollen voor fieldrecorder en midicontroler. De rijke muzikale intertekstualiteit, die gaat van Baudelaire tot Toru Takemitsu en Messiaen, begeleidt het geluidstheater op een heel subtiele manier. Elk detail wordt daarbij benadrukt maar de luisteraar krijgt evenzeer de tijd en ruimte voor reflectie tussen de verschillende actes. Meer dan ooit is Martens’ werk het resultaat van een diep verlichtingsproces. Het toont de wording van een mediërende dichter die de krachten oproept van de Natuur, het Sensuele, het Onzegbare. In de verte wordt een kwatrijn van Emerson gefluisterd, als een cameo: All day the waves assailed the rock, / I heard no church bell chime; / The sea-beat scorns the minster clock / And breaks the glass of Time. De bewust gekozen archaïsmen worden telkens stijlvol overstegen, waardoor de composities eerder een contemporain spel worden van vraag en antwoord, maar evengoed een dialoog tussen heden en verleden, tussen de mens en de kunsten. Deze elpee illustreert de behoefte van de moderne mens aan mythe en aan klassieke schoonheid. Als het aan ons lag, zou ‘Music From The Guardhouse’ een nieuwe era inluiden. Het zou een blauwdruk zijn voor de toekomst van de compositiekunst, een lezing in eerlijkheid en diepgang.

Koop Digitale Download


More