March 7th 2015

NETWERK / centre for contemporary art


Call us rebellious conservatives, or unfitted to a hyper transparent and raving world, but one thing is sacred. The yearly trip through the labyrinth called off-stream music, avant-garde and the Other, also know as the KRAAK festival.

Wegens problemen met zijn visum is het concert helaas uitgesteld.

Due to problems with his visa is the concert of Lahcen postponed.

KRAUS (nz)

Pat Kraus is een eigentijdse Joe Meek, die gitaar, bamboe fluit, tapeloops en zelfgebouwde synths speelt. De man schrijft aan de andere kant van de wereld kapotte popliedjes, die de soundtrack zijn van een universum waar Ignatz met Bruce Haack jamt.

Pat Kraus is a contemporary Joe Meek, mastering the guitar, bamboo flute, tape loops and self build synthesizer. At the other side of the world, the man writes broken pop songs which are the soundtrack of an universe where Ignatz is jamming with Bruce Haack.MADALYN MERKEY (us)

"Madalyn Merkey paints deconstructed, postromantic synth landscapes." It could be the title of an adventure of a fictional avant-garde composer in search of the holy grail. But Merkey just released the album Valley Girl (2014, New Image Ltd), which is a great example of sound synthesis inspired by the Californian hills.NEUTRAL (sw)

Nihilistische, grootsteedse no wave was tot voor kort een belegen genre, op maat van uitgebluste veertigers met J.G.-Ballardfixatie, die het zelfverzekerde optimisme van generatie Y niet meer aankunnen. De realiteit piept anders, dystopie is overal, en het Zweedse duo Neutral stelt het op scherp. Hun debuutplaat Grå Våg Gamlestaden (2014, Omlott) is een fuck you richting optimisme en zachtheid, vol kapotte gitaarnoise, misantropische industrial en gebroken tape-experimenten.

De feiten: Sofie Herner en Dan Johansson komen uit de leegstaande industriële panden uit Göteborg, waar ook Källarbarnen, Sewer Election, en Ättestupa zich verschuilen.

The debut album from NEUTRAL makes me want to quit my job, sign out from life and rent a old warehouse for some intense underground action...

lorem ipsum

A moment ago nihilist, urban no wave was a has-been genre, suited for old farts with a J.G. Ballard obsession, who cannot handle the confident optimism of generation Y. Reality is different nowadays, dystopy is everywhere, and the Swedish duo Neutral sharpen their songs on it. Their debut album Grå Våg Gamlestaden (2014, Omlott) is fuck you towards optimism and softness, with its broken guitar noise, misantropic industrial an warped tape experiments.

The facts: Sofie Herner and Dan Johansson are dwelling in the empty warehouse scene in Göteborg, the same where Källarbarnen, Sewer Election, and Ättestupa hide.

The debut album from NEUTRAL makes me want to quit my job, sign out from life and rent a old warehouse for some intense underground action...


ÁINE O'DWYER & DE 2DE ADEM (ir/be)

De Ierse, in Londen wonende Áine O'Dwyer is een multi-instrumentalisten en zangeres, bedreven in lyrisch harpspel. Ze leende haar getokkel eerder aan Mark Fry and The A. Lords, United Bible Studies, Piano Magic en Richard Moult. Vlot laveert ze tussen begenadigd troubadoursdom en improvisaties op harp of orgel. Ze verbindt een ver, mythisch verleden met de gefragmenteerde tijden waarin we nu leven, en waarin we nood hebben aan nieuwe verhalen. M.I.E. records bracht juist het album met de intrigerende titel Music for Church Cleaners uit.
Op het KRAAK festival brengt ze nieuwe stukken samen met het Gentse koor De 2de Adem., gespecialiseerd in nieuwe muziek.

lorem ipsum

The Irish, currently London based Áine O'Dwyer is a multi-instrumentalist and singer, best known for her lyrical harp playing on collaborations with Mark Fry and The A. Lords, United Bible Studies, Piano Magic and Richard Moult. She covers a broad array of music deeply rooted in the Irish tradition of epic tale telling troubadours, interweaving it with improvisations on harp or organ. Her music makes the bridge from an undefined, mythical past to the fragmented times we live in now, and which might in need for new stories. She just released a stunning record on the unfamous M.I.E. records, with the intruiging title Music for Church Cleaners.
On the KRAAK festival she will perform together with the Ghent Choir De 2de Adem.RODION G.A. (ro)

Ergens in de jaren zeventig, diep in het Oostblok, zag een man de toekomst. Met state of the art apparatuur veranderde hij de Roemeense popmuziek diepgrondig, en injecteerde ze met elektronica, uitzinnige synths en ongehoorde tapecollages. Zijn naam was Rodion G.A. en hij verdween nadien in de vergetelheid. Met een aantal reissues op Strut records, herrees Rodion om ons erop te wijzen dat hij de eerste was, en nog steeds de troon bekleedt als keizer der Oostblokkraut.

lorem ipsum

Somewhere in the seventies, deep in the Eastern Bloc, a man saw the future. With state of the art equipment he changed Romanian pop music profoundly, and injected electronics, far out synths and never heard tape collage into it. His name was Rodion G.A., and disappeared since then. In 2014, Strut records rereleased a couple of his records, and Rodion raised to prove that he was the first and the only king of Eastern Bloc Kraut.
BRYAN LEWIS SAUNDERS (us) & RAZEN (be)

Bryan Lewis Saunders is een beeldend kunstenaar wiens leven een continue performance is. Hij onderzoekt de donkere kanten van het menselijke bestaan, en confronteert zichzelf met angsten die normale stervelingen wijselijk uit de weg gaan. Indrukwekkend is Under The Influence, een reeks met zelfportretten die hij sinds 1995 maakte, elk ervan onder invloed van een andere drugs.
Naast een beeldend kunstenaar is de man een begenadigd spoken word artiest die samenwerkte met o.m. Ze'v, John Duncan, Leif Elggren, en Razen.

Pic: (c) Randy Gentry

lorem ipsum

Bryan Lewis Saunders is a visual artist whose life turned out to be a continuous peformance. He conducts research into the dark sides of the human mind, and confronts himself with fears which mortals wisely avoid. Impressive is Under the Influence, and ongoing series of self portraits, kicked off in 1995. Each portrait is made under the influence of a different kind of drugs.
Apart form a visual artist, BLS is a gifted spoken word artist, who collaborated with a.o. Ze'v, John Duncan, Leif Elggren and our own Razen. Razen and BLS released together the album The Confessor, a intens tape on which recordings of himself talking while sleeping, were used as raw material by Razen.

SEA URCHIN (it/eg)

Minimalistisch dub meets esoterische avant-garde, om ergens uit te komen in de regionen waar vergeten Italiaanse pophits met elkaar spelen. Sea Urchin ontsproot uit de geesten van de Egyptisch-Oostenrijkse Leila Hassan en de Italiaanse kunstenaar Francesco Cavaliere.

lorem ipsum

Minimalistic dub meets esoteric avant-garde, entering a playground of forgotten Italian pop stars. Sea Urchin is the brain child of the Egyptian-Austrian Leila Hassan and the Italian artist Francesco Cavaliere.


Neus van God 23 Mai 14 by Deneusvangod on Mixcloud

MATHIEU SERRUYS (be)

Serruys is een tapenoiser en synthwizard, die de gevoeligheid van reel-to-reel korrel en synthgruis verkent in intense drones. Daarnaast is hij samen met Joris Verdoodt de drijvende kracht achter het BAADM-label, waarop hij in 2014 debuteerde met de dieppersoonlijke plaat On Germain Dulac.

lorem ipsum

Serruys is Ghent's finest tape noiser and synth wizz kid, in search of the sensitivity hidden in reel-to-reel and analog synth grain. He is toghether with Joris Verdoodt, the honcho behind the freshly new BAADM label, on which he released his deep personal debut album On Germain Dulac.KONRAD SMOLEŃSKI VS. LOTTO (pl)

Een van de sleutelwerken in de geluidstentoonstelling Orkest! is de monumentale installatie Everything Was Forever, Until it Was No More van de Poolse kunstenaar Konrad Smole_ski. Twee gigantische kerkklokken, geflankeerd door twee speakertorens, elke dag luiden ze op een welbepaald tijdstip. De klokken vermengen zich met geluiden die doorheen de dag in de tentoonstelling werden opgenomen. Een logaritme vervormt ze tot één massieve, diepe drone. Het werk graaft naar onze diepste angst dat op een bepaald moment in de tijd enkel het niets overblijft.

Voor het KRAAK festival nodigde de kunstenaar de Poolse improv en noise rock band Lotto uit om tijdens een unieke performance de installatie te activeren.

Lotto is een trio met Mike Majkowksi (deel van Hailu Mergia's begeleidsbend), Lukasz Rychlikci en Pawel Szpura. Vanuit Warsaw verkennen ze de uiterste grenzen van improv, country en noiserock in lange repetitieve jams, waar pakweg The Necks een puntje aan kunnen zuigen.

lorem ipsum

One of the key works in the sound exposition Orkest! is the monumental installation Everything Was Forever, Until it Was No More by the Polish arist Konrad Smole_ski. Two gigantic church bells are facing two towers of speakers, everyday they start to ring mercilessly. The church bells intermingle with sounds captured during the day in the exhibition, warped and manipulated until a deep, massive drone is left. The work plays upon our deepest fears that one point in time, there will be nothing left anymore.

For the KRAAK festival Smole_ski invited the Polish improv and noise rock band Lotto for a unique performance to activate the installation.

Lotto is the trio of Mike Majkowksi (who is part of Hailu Merga's recent band), Lukasz Rychlikci and Pawel Szpura. Hailing from Warsaw, they explore the outer borders of improv, country and noise rock through long repetitive structures.Supported by:

VEX RUFFIN (us)

Minimalistische punk met new wave beats, iets tussen Brainbombs en Madlib.

lorem ipsum

Minimalist punk rock with new wave beats, Brainbombs meets Madlib.

YONG YONG (pt)

Verknipte, out there hiphop uit kelders en kraakpanden van Lisboa, de stad met de te veel zon en te weinig werk. Yong Yong hipsterizede Portugal, met LP's op Night School records en een felgesmaakte tape op Goaty Tapes.

lorem ipsum

Cut up, out there hiphop, straight from the basement and squad scene of Lisboa, the city with too much sun and no work. Yong Yong hipsterize Portugal, with LP's released by Night School records and a swag tape on Goaty Tapes.YOUNG MARBLE GIANTS (uk)

1978... nette kleren waren een geldige reden om iemand te lynchen, muzikale bagage was verboden, en zonder een ei in je haar kwam je niet buiten. De muziekgeschiedenis beweert dat sinds Sex Pistols tot The Smiths muziek enkel uit agressie, anarchisme en nihilisme bestond.
YMG was met hun minimalistische en naïeve liederen een anomalie in de tijdsgeest. Zelfs in de jaren tien van deze eeuw, verliest hun debuutplaat Colossal Youth geen sprankel frisheid, en is van grotere invloed gebleken op de huidige generatie dan de verzamelde werken van de no-futurehipsters avant la lettre.

lorem ipsum

1978... decent clothes were a valuable reason to lynch someone, musical skills were forbidden and without an egg you didn't go out of the house. Music history claims that in between Sex Pistols and The Smiths there was only bleakness, aggression, anarchism and nihilism.
With their naive and minimalist songs, Young Marble Giants were an anomaly in the zeitgeist. Even now their debut album Colossal Youth hasn't lost any freshness, and has been a more profound influence on this generation compared to the collected works of the no future hipsters.


Expo: ORKEST!

Oliver Beer / Rubén D’hers / Nicolas Field / Julian Sartorius / Michael Schmid / Konrad Smoleński / Rutger Zuydervelt

Een tentoonstelling over geluid die klinkt als een uitgerekt ensemble, met een focus op samenspel en interactie.
Orkest! is een partituur voor een sculpturaal ensemble, beïnvloed door de architectuur van de tentoonstellingsplek en het parcours van de bezoeker. Door te bewegen tussen de verschillende werken voelt de bezoeker de dynamiek en contrasten en maakt zo een eigen partituur. De werken staan niet enkel op zichzelf, ze interageren ook met de andere werken in de aanpalende ruimtes en versterken elkaar in de tussenruimtes.
Meer info

lorem ipsum

An exhibition on sound with a focus on interplay and interaction, that sounds like a stretched ensemble.
Orkest! is a score for ensemble that relies heavily on the architecture of the gallery space and the visitor’s exploring. The visitor feels the dynamics and contrasts as he/she explores the exhibition, making his/her own score. The works are well chosen to fit in the specific rooms as well to interact with the other works in the adjacent spaces so they reinforce each other in the in-between spaces.

More info

INFO & TICKETS

TICKETS
Tickets: € 25 in advance (excl. reservation costs) / € 30 at the door. No guestlist.

SCHEDULE
14:00 Sea Urchin
14:30 Mathieu Serruys
15:00 Neutral
15:30 Madalyn Merkey
16:00 KRAUS
16:45 Bryan Lewis Saunders & Razen
17:30 Konrad Smolenski vs. Lotto
18:00 - 19:30 Break for food
19:30 Vex Ruffin
20:00 Áine O’Dwyer
21:00 Young Marble Giants
22:00 Rodion G.A.
23:00 Yong Yong
00:00 DJ Klakke

HOTELS
The Mansion, Ibis, New Hôtel de la Gare

CARPOOL
Gebruik social media!

WHERE
Netwerk / centrum voor hedendaagse kunst
Houtkaai z/n, B-9300 Aalst.

THE AVANT-GUARDIAN V

With contributions by Cristina Amelia Messer, Simon Apers, Claire Stragier, Dieter Durinck, Jannis Van de Sande, Ode Windels, Watcharita Aroon, Niels Latomme & Pauwel De Buck.


2000 copies
Printed by De Wrikker
Design by Timo Bonneure & Kahil Janssens

DE NEUS VAN GOD

A special about the KRAAK festival 2015, with interviews, previews and music!


lorem ipsum